ติดตามพื้นที่ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว

โครงการ Care the Wild  “ปลูกป้อง” Plant &Protect  แพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน
ต้นทางการสร้างภาวะสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยพื้นที่สีเขียว และแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชนที่ร่วมดูแลผืนป่าอย่างยั่งยืน   
 
 
     เกือบ 2 ปี นับจากวันเริ่มปลูก 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บนพื้นที่แปลงปลูกต้นแบบ “ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว” อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ต้นไม้ทั้ง 2,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ รอดตายกว่า 95 % มีอัตราการเจริญเติบโต วัดจากความสูงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทั้งแปลง 1.40 เมตร และสูงกว่า 2-3 เมตร ในต้นไม้บางประเภท ด้วยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ ร่วมดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง และจะดูแลต่อเนื่องตลอด 6 ปี ตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่มุ่งปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าอย่างแท้จริง 
 
 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ  พร้อมระดมทุนเพิ่มผืนป่าได้ง่าย ๆ  ผ่านทาง Application “CARE THE WILD”
.
องค์กรที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewild
__
#CARETHEWILD 
#ปลูกป้อง 
#PlantandProtect
ผู้เข้าชม  1312