‘วันผึ้งโลก’ หรือ World Bee Day

‘วันผึ้งโลก’ หรือ World Bee Day 

วันผึ้งโลก 20 พ.ค. ของทุกปี สหประชาชาติกำหนดไว้เพื่อส่งเสริมความสำคัญของผึ้งต่อโลกใบนี้ ให้ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งที่ลดลง จากภัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และพื้นที่ป่าถูกทำลาย

“ผึ้ง” นักผสมเกสรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม มาช่วยผึ้งด้วยการไม่ใช้สารเคมี หยุดทำลายป่า ร่วมสร้างผืนป่า ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมือเรา
__

ชวนภาคธุรกิจและผู้สนใจร่วม “ปลูกไม้ให้ได้ป่า” และร่วม “ปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาล” กับโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง Plant & Protect”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewild

#CaretheWild

#ปลูกป้อง

#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  3509