โครงการ Care the Wild ร่วมมือกับ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนต่อเนื่อง

โครงการ Care the Wild ร่วมมือกับ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนต่อเนื่อง

          คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ขยายพื้นที่ป่าชุมชนในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี จิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดี กรมป่าไม้ และคณะทำงานร่วมรับมอบการสนับสนุน

          ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือเป็นพันธมิตรสำคัญที่บุกเบิกและร่วมขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” สร้างพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ. ราชบุรี สำเร็จแล้ว 10 ไร่ และในปีนี้อยู่ระหว่างการปลูกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี อีก 10 ไร่ เดินหน้าเป็นสถาบันการเงินต้นแบบที่ส่งเสริมและดำเนินการด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild

 

 

องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewild
___
#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

 

 

ผู้เข้าชม  867