วันทะเลโลก (World Ocean Day)

วันทะเลโลก (World Ocean Day) 

วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร  ให้ร่วมกันดูแลทะเลให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ ของพืชและสัตว์นานาพันธ์ุ
การแยกขยะ ก่อนทิ้ง กำจัดขยะให้ถูกวิธี และบริหารขยะตั้งแต่ต้นทาง คือหนึ่งหนทางที่ทำให้ ขยะไม่ลงสู่ทะเล 

__
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
__
#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  2114