"วันเต่าทะเลโลก" (World Sea Turtle Day)

"วันเต่าทะเลโลก" (World Sea Turtle Day)

16 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเต่าทะเลโลก
ร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์  ช่วยกันลดการสร้างขยะ
ปัจจุบันมีขยะพลาสติกสะสมอยู่ในทะเลไม่น้อยกว่า 150 ล้านตัน 
หากไม่ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น 
ปี 2050 ขยะในมหาสมุทรจะมีมากกว่าจำนวนสัตว์ในทะเล

__

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
__
#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  1662