"วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก" (World Day to Combat Desertification and Drought)

"วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก" (World Day to Combat Desertification and Drought) 

17 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรหันมาใส่ใจและดูแลธรรมชาติ จากปัญหาภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ร่วมช่วยกันดูแลป่า ต้นกำเนิดต้นน้ำ และลดการสร้างมลภาวะทางอากาศ ให้เกิดความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

___
ชวนภาคธุรกิจและผู้สนใจร่วม “ปลูกไม้ให้ได้ป่า” และร่วม “ปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาล” ได้ที่ Application : CARE THE WILD 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewild
___
#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  2894