Open House SET SE102 ปี 2021


Open House SET SE102 ปี 2021

      กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ และกลุ่ม Creators ผู้สร้างผลลัพธ์ทางสังคม Social Business 30 บริษัท ร่วมกัน Kick off โครงการ SET SE 102 Workshop เข้มข้น เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง สร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้โดดเด่น ตลอดเดือน กรกฎาคม-กันยายน

     โดยในปี 2021 นี้โครงการได้ปรับปรุงและจัดเต็มเนื้อหาใหม่ ๆ สำคัญ อัพเดทข้อมูล และเรื่องราวล่าสุดของแวดวง SE ครบเครื่อง ด้วยหัวข้อการประกอบธุรกิจที่แตกต่าง จำเป็นและทันยุคสมัย เพื่อผู้ประกอบการสังคมสามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจได้ทันที ... สร้างความแข็งแกร่งทั้ง Social และ Entrepreneurship เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างแท้จริง

#SETSE102 #SETSocailimapct

 

ผู้เข้าชม  908