ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย

g Garden ร่วมกับ คลองเตยดีจัง รับบริจาค เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือและของใช้อื่น ๆ สภาพดี

เพื่อนำไปสร้างรายได้ สมทบทุนการศึกษาให้เด็กๆ ในชุมชนคลองเตย

 

__

#carethewhale

#ขยะล่องหน

#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  485