SET SE102 : Introduction to Social Entrepreneurship

SET SE102 : Introduction to Social Entrepreneurship
 
ตั้งต้นเรียนรู้การเป็น SE ง่ายๆ ด้วยการเรียนรู้ตัวเอง เข้าใจธุรกิจที่กำลังทำอยู่ ว่ามีเป้าหมายอะไร ต้องการสร้างผลลัพธ์อะไร เพราะ SE คือ อีกประเภทองค์กรธุรกิจ ที่เริ่มต้นดำเนินงานบนเป้าหมายการแก้ไขปัญหาสังคม ดังนั้น การเข้าใจตัวตนของ Founder/Co-Founder ผู้ก่อตั้ง โมเดลธุรกิจที่ออกแบบไว้ ย่อมเป็นการเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดบน เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
ในครั้งนี้ ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส พูดคุยกระเทาะความหมายของคำว่า SE และ SSE (Social Solidarity Enterprise) แชร์รูปแบบหลากหลายที่ SE สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอหัวใจสำคัญในการตีโจทย์ความยั่งยืน Sustainability ที่องค์กรที่เป็น SE ควรต้องแตกฉาน และใช้ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม คลาดเคลื่อนเป้าหมาย หรือกลายเป็นเพียงการตลาดสีเขียวระยะสั้นเท่านั้น
ผู้เข้าชม  1008