อามีน | ตาลโตนดไซรัป

อามีน ตาลโตนดไซรัป

หวานละมุน มีรสเกลือติดปลายลิ้น คือรสชาติที่โดดเด่นของน้ำตาลโตนดบ้านจะรัง ที่ได้รับอิทธิพลจากที่ตั้งสวนตาลใกล้ชายฝั่งที่มีน้ำทะเลหนุนตลอดปี ผสานกับภูมิปัญญาการเคี่ยวตาลแบบดั้งเดิมเกิดเป็น “กลิ่นและสีสันเฉพาะตัว” ที่สะท้อนความเรียบง่าย เคารพธรรมชาติตามวิถีชีวิตชาวมลายูคาบสมุทร

"วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด" เป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 16 ชีวิต เพื่อแก้ปัญหารายได้ของคนในชุมชน  เพราะเราเชื่อว่าการสร้างรายได้ในชุมชนจะลดปัญหาเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน และเป็นโอกาสให้ผู้หญิงในชุมชนได้มีอาชีพสร้างคุณค่าให้กับตนเอง

            ตาลโตนดไซรัป ยังเป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวานที่ ‘ดีต่อสุขภาพ’ เพราะค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ต่ำ อยู่ที่ประมาณ 35 – 45 ซึ่งต่ำกว่าน้ำตาลทรายขาวถึง 80% เหมาะสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพ รวมถึงผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะเมื่อบริโภคแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยแร่ธาตุทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย

            อามีน ตาลโตนดไซรัป  เคี่ยวจากน้ำตาลโตนดสดบนเตาฟืนกว่า 4 ชั่วโมง ทำให้กลายเป็นไซรัปที่ยังคงความหอม-หวานอันเป็นเอกลักษณ์ของตาลโตนด เหมาะกับใช้ชงกับเครื่องดื่ม หรือนำไปปรุงอาหารก็ได้เช่นกัน

 

ผู้เข้าชม  506