Im Jai อิ่มใจ แยมมัลเบอร์รี่ ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่เจลาติน


Im Jai อิ่มใจ แยม
มัลเบอร์รี่ ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่เจลาติน

อิ่มใจ แยมมัลเบอร์รี่ แยมจากผลไม้อินทรีย์ที่ไม่เติมน้ำตาล ใช้เพียงความหวานจากผลไม้ อีกทั้งยังไม่เติมแต่งกลิ่น สี และไม่มีวัตถุกันเสีย รวมถึงไม่มีเจลาติน จึงไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่แพ้อาหารทะเล หรือผู้เป็นมังสวิรัติ คัดสรรมัลเบอร์รี่อย่างดีจากที่ราบสูงโคราช ปากช่อง-วังน้ำเขียว-ปักธงชัย จ.นครราชสีมา แหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ ดินดี น้ำชุ่ม ทำให้ได้มัลเบอร์รี่่เนื้อดี โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง หวาน อร่อย เต็มเนื้อมัลเบอร์รี่ในทุกๆ คำ

แยมอิ่มใจ เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขตพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์" หรือ 4 จังหวัดอีสานตอนใต้ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ซึ่งประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เราจึงพัฒนากระบวนการแปรรูปให้แตกต่างจากแยมทั่วไปในท้องตลาดและตอบโจทย์ตลาดสุขภาพของคนรุ่นใหม่

ผู้เข้าชม  98