Im Jai อิ่มใจ แยมสตรอเบอร์รี่ ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่เจลาติน

Im Jai อิ่มใจ แยมสตรอเบอร์รี่ ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่เจลาติน

อิ่มใจ แยมสตรอเบอร์รี่ แยมจากผลไม้อินทรีย์ที่ไม่เติมน้ำตาล ใช้เพียงความหวานจากผลไม้ อีกทั้งยังไม่เติมแต่งกลิ่น สี และไม่มีวัตถุกันเสีย รวมถึงไม่มีเจลาติน จึงไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่แพ้อาหารทะเล หรือผู้เป็นมังสวิรัติ เราคัดเลือกสตรอเบอร์รี่ที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก เคี่ยวจากสตรอเบอร์รี่สดเนื้อแน่นจนกลายเป็นแยมสตรอเบอร์รี่ที่ เปรี้ยวนำ แต่หวานหอม อร่อยลงตัว

แยมอิ่มใจ เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขตพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์" หรือ 4 จังหวัดอีสานตอนใต้ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ซึ่งประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เราจึงพัฒนากระบวนการแปรรูปให้แตกต่างจากแยมทั่วไปในท้องตลาดและตอบโจทย์ตลาดสุขภาพของคนรุ่นใหม่

 

ผู้เข้าชม  98