Im Jai อิ่มใจ แยมสับปะรด ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่เจลาติน

Im Jai อิ่มใจ แยมสับปะรด ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่เจลาติน

อิ่มใจ แยมสับปะรด แยมจากผลไม้อินทรีย์ที่ไม่เติมน้ำตาล ใช้เพียงความหวานจากผลไม้ อีกทั้งยังไม่เติมแต่งกลิ่น สี และไม่มีวัตถุกันเสีย รวมถึงไม่มีเจลาติน จึงไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่แพ้อาหารทะเล หรือผู้เป็นมังสวิรัติ เราใช้สับปะรดชัยนาทที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวาน ทั้งยังเลือกที่เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เคี่ยวด้วยใจจนได้เป็นแยมสับปะรดที่หวานอร่อย อมเปรี้ยว กินง่าย ไม่กัดลิ้น

แยมอิ่มใจ เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขตพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์" หรือ 4 จังหวัดอีสานตอนใต้ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ซึ่งประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เราจึงพัฒนากระบวนการแปรรูปให้แตกต่างจากแยมทั่วไปในท้องตลาดและตอบโจทย์ตลาดสุขภาพของคนรุ่นใหม่

ผู้เข้าชม  191