คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect


คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect
      คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาสังคม และ ด้านวิชาการ นำโดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คุณประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมประชุมออนไลน์ขับคลื่อนโครงการฯ  เมื่อ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูปลูก (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) 30,000 ต้น 
 
     ซึ่งสนับสนุนจาก 8  องค์กรภาคธุรกิจ ร่วมระดมทุนกว่า 5 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งอาหาร และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ป่าชุมชน 145 ไร่ ใน 5 จังหวัด  ทั้งผืนป่าต้นน้ำ ภาคเหนือ (จ.เชียงราย และน่าน) ภาคกลาง  (จ.เพชรบุรี และราชบุรี) และภาคอีสาน (จ.มหาสารคาม)  ภายใต้โครงการ  Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect หลังเปิดตัวโครงการฯ เมื่อ 9 กันยายน 63 ที่ผ่านมา   
 ในปี 2564 นี้ ท่ามกลางผลกระทบจากสถานการ์ณโควิด 19  ทุกชุมชนเข้มแข็งยังคงเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่า รวมทั้งติดตามการเติบโตร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อให้ต้นไม้มีอัตรารอด 100% ตามเป้าหมายโครงการฯ  
 
ติดตามความสำเร็จการปลูกป่า และข้อมูลโครงการ : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77269
 
ร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน Application : CARE THE WILD 
หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th
 
#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect
ผู้เข้าชม  652