Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น

 
Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง
ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น (ขวดพลาสติกสีขุ่น HDPE เบอร์ 2) ให้กับวัดจากแดง
ซึ่งทางวัดต้องการพลาสติกขวดขุ่นเป็นจำนวนมาก ในการนำไปสร้างโรงเรียนหลังใหม่ภายในบริเวณวัด
ขวดขุ่นจะนำไปถูกแปรรูป ทำเป็น โต๊ะ เก้าอี้ และ ผนังห้องเรียน
ก่อนบริจาคให้ แยกฉลาก และ ฝาขวด ล้างสะอาด ผึ่งให้แห้ง
รวบรวมและจัดส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองที่
“ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง (อาคารเขียว) วัดจากแดง “
เลขที่ 16 หมู่ 6 ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ
 
 
ผู้เข้าชม  349