เปิดแล้ววันนี้! สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า


เปิดแล้ววันนี้! สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

     พระเมธีวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดจากแดง พร้อมด้วย คุณผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล และ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิด “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” 

    นำร่องขยายพื้นที่ความร่วมมือโครงการ Care the Whale สู่ชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เข้าถึงประชากรกว่า 40,000 คน 13,200 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ 

    โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยการนำขยะมาสะสมแต้มเพื่อแลกของใช้อุปโภคบริโภค และนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่ชุมชน เป้าหมายเพื่อลดภาวะโลกร้อน พร้อมสร้างกลไกลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 

#CaretheWhale
#ขยะล่องหน
#ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

ผู้เข้าชม  750