ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ร่วมสำรวจผลการปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส : PPS ทีมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการป่าชุมชนและสมาชิกชาวชุมชนบ้านใหม่ ร่วมสำรวจผลการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ บนพื้นที่ปลูกป่าชุมชนบ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย ซึ่งกระบวนปลูกเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบน้ำหยด เพื่อรองรับการขาดช่วงฝนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส สนับสนุนการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ป่าแห่งนี้รวม 20 ไร่ สำหรับในปี 2564 นี้ เป็นการปลูก นำร่องจำนวน 10 ไร่ และจะปลูกเพิ่มในช่วงฤดูปลูกของปี 2565 (ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.) โดยผลปลูกครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจด้วยอัตราการรอดตายกว่า 90 % โดยกิจกรรมนี้ได้มีการร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมด้วย
 
 
ผู้ใหญ่ สัมพันธ์ทนทาน กล่าวต้อนรับคณะบริษัท โปร เจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส และทีมปลูกป้อง care the wild
 
คุณชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
 กล่าวรายงานผลการปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าใน โครงการcare the wild ด้วยความร่วมมือจากชุมชนบ้านใหม่และทีมกรมป่าไม้ จ.เชียงราย

ดร. พงศ์ธร ธาราไชยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร เจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส กล่าวขอบคุณชุมชนทีมปลูกป้องที่ร่วมดูแลผืนป่า และแจ้งการสนับสนุนการปลูกป่าในเฟสต่อไป

คุณสุวรรณี ตันติรจนาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนระบบงานตลาดทุน ในฐานะ ประธานชมรม SET หัวใจสีเขียว
กล่าวขอบคุณการสนับสนุนโครงการ Care the Wild ซึ่งดำเนินการโดย SET ทั้งองค์กรผู้สนับสนุนการปลูก  และชุมชนที่ร่วมดูแลผืนป่าชุมชนบ้านใหม่
 
 
ติดตามกระบวนการและผลสำเร็จการปลูก และร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน Application : CARE THE WILD หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th
ข้อมูลโครงการ : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77295
ผู้เข้าชม  683