บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่งมอบปุ๋ยบำรุงต้นไม้เพื่อใช้บำรุงดินในแปลงปลูกต้นไม้ของป่าชุมชนบ้านพุตูม

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สถาบันการเงินที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ และร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พันธมิตรของ โครงการ Care the Wild ส่งมอบปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ที่ได้จากการบริหารจัดการขยะเศษอาหารภายในองค์กร จำนวน 1,000 กิโลกรัม แก่สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และผู้นำชุมชนบ้านพุตูม เพื่อใช้บำรุงดินในแปลงปลูกต้นไม้ของป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ต่อยอดสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี
ภายในกิจกรรมมีการรายงานผลการปลูกต้นไม้ ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ โดยปลูกต้นไม้กว่า 2,230 ต้น และวางระบบน้ำหยดเพื่อช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ในภาวะขาดฝนของฤดูแล้ง ผลสำเร็จการปลูกต้นไม้รอดตาย 100 % รวมถึงการลงพื้นที่ปลูกร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมกันใส่ปุ๋ยบำรุงดินอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามกระบวนการและผลสำเร็จการปลูก และร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน Application : CARE THE WILD หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th
ข้อมูลโครงการ : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77269
ผู้เข้าชม  575