สมาชิกลูกบ้าน Care the Whale ขยะล่องหน ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบริหารจัดการขยะ

 

โครงการ Care the whale "ขยะล่องหน" พร้อมลูกบ้านสมาชิก ในพื้นที่ถ.รัชดาภิเษก นอกย่านรัชดา และเครือข่ายพันธมิตร กว่า 25 องค์กร มุ่งลดขยะภายในองค์กรด้วยการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะ นำโดยคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
รวมถึงการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ เรื่องของขยะติดเชื้อ "เมื่อขยะติดเชื้อไม่ติดเชื้อ" กรณีศึกษาจาก รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ หนึ่งในสมาชิกโครงการฯ ย่านจังหวัดสมุทรปราการ และการนำเสนอความร่วมมือการบริหารจัดการขยะไปสู่ชุมชนกับโครงการ สถานีขยะล่องหน@ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการ Care the Whale ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้ถึง 13,808,857.60 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้อายุ 10 ปี ต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในหนึ่งปีจำนวน 1,534,318ต้น

องค์กรที่สนใจดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะกับโครงการ Care the Whale ดูเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewhale
____
#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด 

 

ผู้เข้าชม  507