โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน

 


       นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และคณะทำงานโครงการ Care the Wild ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกต้นไม้ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยมีอัตราการรอดของต้นไม้ 95% เป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นไม้เติบใหญ่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 144,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่าต่อปี ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 14 หมู่บ้าน กว่า 2,500 ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนงบประมาณทำฝายกึ่งถาวรและมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ชุมชน เมื่อ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยแปลงปลูกแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปลูกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) บลจ.กสิกรไทย และ บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป องค์กรที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ป่ากับโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียด www.setsocialimpact.com

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชม  88