Social Business Matching Day The Impact Opportunity1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Social Business Matching Day : The Impact Opportunity#1 เป็นครั้งแรก ระหว่าง 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเนรมิตเกษตร ถ.พหลโยธิน
 
สร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ธุรกิจเพื่อสังคมในขั้น Growth Stage นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม
3 ด้าน ทั้งด้านพัฒนาเกษตรกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพัฒนานวัตกรรมบริการแก่ผู้สูงวัย รวม 7 ราย และร่วมออกบูธอีก 14 ราย เป้าหมายเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคสังคมและภาคธุรกิจ ทั้งการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Co-Creation) และขยายผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม คาดว่าภายในงานจะเกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 30% จากจำนวนองค์กรภาคธุรกิจที่เข้าร่วมทั้งหมด
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  700