Social Business Matching Day - Young Happy

“Social Business Matching Day : The Impact Opportunity #1”
บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด


“ยังแฮปปี้” สร้างเครือข่ายสังคม Active Aging หนุนผู้สูงอายุไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง

 


     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “Social Business Matching Day: The Impact Opportunity#1” เมื่อวันที่ 24- 25 ก.พ. 2565  เชื่อมโยงภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์กับผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจร่วมกัน  (Business Partner) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการทางสังคมใน SET Social Impact Platform ที่อยู่ในขั้น Growth Stage สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมบริการแก่ผู้สูงอายุ

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ร่วมนำเสนอแผนธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ ธนากร พรหมยศ Co-founder & CEO บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมและเชื่อมโยงการบริการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ไม่เป็นภาระสังคม รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคใหม่ ทันสมัยอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

 

 

ผู้สูงอายุไม่ได้หมายความว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้: ประเทศไทยค่อย ๆ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในอีก 20 ปีข้างหน้าประชากรราวหนึ่งในสามจะเป็นผู้สูงอายุ แต่การที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ได้หมายความว่า เป็นภาระสังคมต้องการการช่วยเหลือจากคนอื่นตลอดเวลา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยัง Active มีพลังในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกมาก ซึ่งหากช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ ป้องกันภาวะซึมเศร้า ไม่สิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล

 

 

ชวนผู้สูงอายุมาเรียนวิชา Smart Phone 101: “ยังแฮปปี้” มองเห็นปัญหาเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารที่ผู้สูงอายุมักจะตามไม่ทัน จึงเริ่มต้นด้วยการจัดคอร์สอบรมการใช้ Smart Phone การเล่น Social Media ให้ผู้สูงอายุสื่อสารกับลูกหลานได้โดยสะดวก จากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตร การบริการ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น

 

 

กิจกรรมหลากหลายเพื่อผู้สูงอายุ “ยังแฮปปี้” กว่า 1 แสนคน: การเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุของ “ยังแฮปปี้” มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19 ที่มีชุดวิชาความรู้ที่หลากหลาย เช่น เรื่องการเงินและสุขภาพ, การร่วมมือกับพันธมิตรจัดหลักสูตรให้ความรู้เฉพาะทาง เช่น การขายของออนไลน์, วัยเก๋าติดเกราะ Cyber, การใช้ Zoom, การจัดทำหนังสือที่มีตัวหนังสือชัดเจนสีสันสวยงาม เพื่อใช้เป็นตำราแจกฟรีให้กับผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Social Media อย่าง Facebook Fanpage, กลุ่ม LINE และ Application โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตเมือง ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุในเครือข่ายมากกว่า 100,000 คน

 

 

ขยายเครือข่ายสังคม Active Aging: “ยังแฮปปี้” มีเป้าหมายที่จะทำให้เครือข่ายสังคม Active Aging แข็งแรงมากขึ้น ทั้งการจัด Event, การผลิตสื่อ, และการเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยจะขยายไปในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั่วประเทศ จากเดิมที่จัดอยู่ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และชลบุรี เป็นหลัก

ธนากร พรหมยศ Co-founder & CEO บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด  มองว่า “การเป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้แปลว่าแก่แล้วน่ากลัว แต่โจทย์คือแก่แล้วดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระคนอื่นต่างหาก อันนี้คือสิ่งที่เป็น Challenge แนวโน้มของหลายประเทศในเอเชียกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย องค์การอนามัยโลก (WHO) ขับเคลื่อนในการป้องกันปัญหาสังคมสูงวัย หนึ่งในแกนสำคัญคือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ Active และ Healthy Aging ในช่วง 10 ปีนี้ให้มากขึ้น”

 

 ภาคธุรกิจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ กับ Young Happy  

     ✓ ร่วมสร้างกิจกรรม ความรู้ 

    ✓ ร่วมเป็น business Partner

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.setsocialimpact.com หรือ www.younghappy.com
 
___

#SETSocialimpact

ผู้เข้าชม  853