ปลูกป้อง เตือนภัยไฟป่าหน้าแล้ง


เตือนภัยไฟป่าหน้าแล้ง
เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งของปีนี้ ช่วงเดือน มี.ค. และ เม.ย. เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่าสร้างความเสียหายในผืนป่าธรรมชาติ และเกิดหมอกควันอันตราย PM 2.5 อีกด้วย
 
“ปลูกป้อง” ขอส่งกำลังใจและขอบคุณพี่น้องทีมปลูกป้องของทุกป่าชุมชนที่ร่วมดูแลพื้นที่ปลูกทุกแปลงในโครงการ Care the Wild  : Plant & Protect  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันที่สำคัญซึ่งจะช่วยลดการเกิดไฟป่าได้  
ที่สำคัญ *เมื่อพบไฟป่าอย่ารอช้า แจ้งสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง นะครับ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ Care the Wild : https://www.setsocialimpact.com/carethewild 
 
 
#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect
ผู้เข้าชม  834