Social Business Matching Day - Dairy home

แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เดินหน้าสู่ Circular Economy เต็มรูปแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “Social Business Matching Day: The Impact Opportunity#1” เมื่อวันที่ 24- 25 ก.พ. 2565  เชื่อมโยงภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์กับผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจร่วมกัน  (Business Partner) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการทางสังคมใน SET Social Impact Platform ที่อยู่ในขั้น Growth Stage สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมบริการแก่ผู้สูงอายุ

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ร่วมนำเสนอแผนธุรกิจยกระดับเกษตรกรไทยและธุรกิจ Circular Economy คือ พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการและผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ทำฟาร์มและผลิตนมออร์แกนิกรายแรกของประเทศ พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจริงจังกับการใส่ใจสภาพแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Circular Economy

ผู้เลี้ยงโคนมไทยอายุเฉลี่ยสูงถึง 65 ปี: อาชีพเลี้ยงโคนมและการรีดนมวัวเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย ใช้เวลาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทั้งการหาอาหารให้กับโคนม ทำความสะอาดฟาร์ม และการรีดนมวัววันละ 2 ครั้ง แต่ได้รับผลตอบแทนน้อย ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเข้ามาทำงานนี้ อายุเฉลี่ยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่ที่ 65 ปี ซึ่งเท่ากับว่าผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ขาดแคลนผู้สืบทอด

 

“แดรี่โฮม” ฟาร์มโคนมออร์แกนิกเจ้าแรกของไทย: “แดรี่โฮม” เป็นผู้ผลิตน้ำนมออร์แกนิกแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มทำฟาร์มโคนมออร์แกนิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ปราศจากการใช้สารเคมีเจือปนในทุกขั้นตอนการผลิต และกลายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562

 

 

ยกระดับรายได้เกษตรกรโคนมไทย: “แดรี่โฮม” ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการรีดนมวัวตามวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรเครือข่าย ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ พัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสำหรับโคนม รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรในราคามาตรฐาน ทำกำไรให้กับเกษตรกรในราคาลิตรละ 3-4 บาท  ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรในเครือข่ายมาสู่ระดับขั้นต่ำ 340,000 บาทต่อปี และมีเครือข่ายฟาร์มโคนมออร์แกนิกรวม 25 ฟาร์ม ทำรายได้กว่า 56 ล้านบาท กำไรรวมกว่า 15 ล้านบาท จูงใจให้เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้น

 

 

นมป้องกันฟันผุ นมเบดไทม์ ผลผลิตจากงานวิจัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค: “แดรี่โฮม” ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ดโปรไบโอติกส์ ป้องกันฟันผุ, นมเบดไทม์ดื่มก่อนนอนที่อุดมไปด้วยเมลาโทนิน และการพัฒนาถุงบรรจุนมที่ลดการใช้พลาสติกลง 7 เท่า

 

 

“ถ้าขยะมีที่ไปก็ไม่เรียกว่าขยะ”: “แดรี่โฮม” พัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เสมอมา โดยนอกจากจะมีการจัดการด้านพลังงานด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์ กังหันลม และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) แล้ว  พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการและผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ยังมองว่า “ถ้าขยะมีที่ไปก็ไม่เรียกว่าขยะ” ทำให้การกำจัดน้ำเสียของ “แดรี่โฮม” เป็นแบบ Zero Waste ทั้งการรีไซเคิลน้ำ การบำบัดน้ำเสีย Upcycling นำน้ำมาเลี้ยงจุลินทรีย์ และสาหร่าย เพื่อนำมาเป็นอาหารในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอีกด้วย

เพิ่มจำนวนฟาร์มออร์แกนิก เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร: “แดรี่โฮม” ตั้งเป้าที่จะขยายเครือข่ายฟาร์มโคนมอินทรีย์ให้ได้ 1% ของฟาร์มโคนมทั่วประเทศหรือราว 150 ฟาร์ม จากปัจจุบันมีฟาร์มออร์แกนิกเครือข่ายอยู่ 25 ฟาร์ม และยกระดับให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 400,000 บาท พร้อมกับขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดรับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะช่วยกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกัน

พฤฒิกล่าวว่า “สิ่งที่แดรี่โฮมกำลังทำคือ อยากจะเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร และชักจูงเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กลับมา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้เกษตรกรพ้นขีดความยากจน การทำธุรกิจเพื่อสังคมต้องได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากคนทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่ ต้องให้เกิด Impact ต่อสภาพชุมชนจึงจะสามารถแก้ปัญหาสังคมได้”

 

 

ภาคธุรกิจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมยกระดับเกษตรไทยกับแดรี่โฮม

 

 ✓ สนับสนุนช่องทางการจำหน่าย 
 ✓ ร่วมเป็น Business Partner
   สนับสนุนงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
   ได้แก่ พลังงานและCircular Economy
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.setsocialimpact.com หรือ facebook.com/dairyhome.official
___

#SETSocialimpact
#SETSE
#Dairyhome

 

 

ผู้เข้าชม  3660