ป่าชุมชนบ้านห้วยก้อด

หมู่ที่ 2 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

“ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

      

 

จุดเด่น : คณะกรรมการป่าชุมชนเข้มแข็ง มีความสามารถดูแลป่าได้เป็นอย่างดี สามารถฟื้นฟูป่าที่เคยถูกทำลายจากไฟป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ และร่วมกันทำแนวกันไฟ ผลัดเวรดูแลป่าไม้อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ป่าตลอดเวลา และระบบนิเวศโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมทำฝายส่งเสริมการสร้างแหล่งน้ำยั่งยืน


 

พื้นที่ปลูก : 30 ไร่ จำนวน 6,000 ต้น
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก : กระทอน มะไฟ มะขาม ผักหวานป่า กาแฟ เกาลัด มะม่วง

_________________________________________________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 496 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : 22 พฤศจิกายน (ต่ออายุ 2562)

ประเภทป่า : ปาสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง

ระยะทางจากลำปาง : 85 กิโลเมตร

ระยะทางจากกรุงเทพ : 699 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 9 ชั่วโมง 25 นาที

---------------------------------------------------------------------------------------------

การลงพื้นที่สำรวจ

24 มีนาคม 2565 ทีมคณะทำงานโครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารและทีมทำงานกรมป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คณะทำงานพิจารณาพื้นที่ปลูกป่า โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect ร่วมลงสำรวจพื้นที่ปลูกป่าจำนวน 30 ไร่ จากผืนป่าชุมชนที่ครอบคลุมรวม 496 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยก๊อด เสนอเป็นพื้นที่เพื่อรับการระดมทุนปลูกในโครงการ Care the Wild

ป่าชุมชนบ้านห้วยก๊อดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูจากการถูกทำลายด้วยไฟป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้จากความเข้มแข็งของชุมชนรักป่า ที่มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ และต้องการผลักดันต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต

อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดปี ด้วยภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีความหลากหลายทางชีวภาพให้ศึกษาเรียนรู้

 

      

      

คณะกรรมการโครงการ Care the Wild กรมป่าไม้ และคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมประชุมเพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

      

ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนร่วมกัน

 

      

สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศ สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

 

ผู้เข้าชม  556