SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

 

 

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเข้าสู่ปีที่ 48 ในการดำเนินบทบาทเป็นแหล่งลงทุนสำหรับผู้มีเงินออม และแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจ

ในวันนี้ที่สถานการณ์รอบด้านเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ยุคดิจิทัลที่พลิกโฉมธุรกิจการลงทุน และประเด็นความยั่งยืนที่เป็นวาระระดับโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะก้าวต่อไปอย่างไร ค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต - Make it Work for Future”

วันพุธที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 10.00-12.10 น. รับชมทาง Facebook: SET Thailand
กดติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/events/365915728618932
__

#SETMakeitWorkforEveryone 
#SETtowards48years

ผู้เข้าชม  144