ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรี เปิดตัวประติมากรรม ‘วาฬ’ ต่อยอดโครงการ Care the Whale

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรี เปิดตัวประติมากรรม ‘วาฬ’ ต่อยอดโครงการ Care the Whale

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวประติมากรรม 'วาฬ' ต่อยอดโครงการ 'Care the Whale' ที่สะท้อนวิกฤตผลกระทบรุนแรงจากปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยประติมากรรม 'วาฬ' ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต สร้างจากวัสดุเหลือใช้ 100% จำนวนทั้งสิ้น 987 กิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดหากถูกฝังกลบจะเป็นขยะที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 2,154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มโครงการ Care the Whale ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ตั้งแต่พฤศจิกายน 2562 โดยมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเครือข่ายพันธมิตรรวม 48 องค์กร ทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคสังคมและภาคนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

ผู้เข้าชม  387