GYM PLUS - Media Training for Media Shy



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Media Training for Media Shy แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

SET Social Impact ภายใต้การดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ maiA ดำเนินการจัด Workshop : Media Training for Media Shy ในรูปแบบการพัฒนาความรู้เชิงปฎิบัติการ ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นโค้ชจิตอาสาในโครงการ SET Social Impact Gym   พัฒนาทักษะและการเสริมบุคลิกภาพ การให้สัมภาษณ์สื่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณโสภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้สื่อข่าวชำนาญการ กองข่าวเศรษฐกิจ MCOT HD และผู้ประกาศข่าว TNN 16 และคุณชุติมา พึ่งความสุข ผู้ประกาศ MCOT HD ข่าวราชสำนักและพิธีกร BIZ Time เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมเปิด Workshop ณ อาคาร ThaiBev Quater คลองเตย

#SETSocialimpact

ผู้เข้าชม  413