“วันป่าชุมชนแห่งชาติ” - 24 พฤษภาคม 65

24 พฤษภาคม ของทุกปี “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect แพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อสร้างพื้นที่ป่า และส่งเสริมการดูแลป่าชุมชน กลไกสำคัญและช่องทางให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณที่ตั้งของป่าชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ให้ได้ใช้ผลประโยชน์จากแหล่งอาหาร และทรัพยากรภายใต้ระบบการจัดการที่ยั่งยืน ควบคู่เรียนรู้การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติและดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข  

“พี่ปลูกป้อง” ขอขอบคุณผู้บริหารขององค์กรพันธมิตร โครงการ Care the Wild ที่ร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาป่าชุมชน กรมป่าไม้ จาก ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  บริษัทโปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

คุณกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ คุณวันชัย เหลืองวิริยะ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ


คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

คุณโปรดเกล้า เรืองนิติวิทย์ รองเลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คุณวโรภาศ กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสานงานพาณิชย์กิจ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณประทุม ทิพย์ รอดเจริญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

 

คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดตามกิจกรรมงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้ : facebook.com/CommunityForestOnline

พี่ปลูกป้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพื้นที่ป่าชุมชนกับโครงการ Care the Wild : Plant & Protect และขอเชิญชวนทุกคนมาทำความรู้จักและร่วมเป็นทีมปลูกป้อง เพิ่มผืนป่าผ่านแพลตฟอร์มระดมทุนผ่าน ผ่าน Application Care the Wild และติดตามผลปลูกผ่าน https://www.setsocialimpact.com/carethewild
ชม Clip แนะนำโครงการฯ : https://youtu.be/kNYZse3TvC4

#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  253