Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Care the Wild “ปลูกป้อง”  รีบปลูก  เดินหน้าปลูกต้นไม้ 10 ไร่ แปลงที่ 3  ของฤดูปลูกปี 65 ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS พร้อมด้วย ผู้บริหารพันธมิตรจากโครงการ Care the Wild  อาทิ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคุณชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า นำร่องปลูกในแปลงที่ 2 เพิ่มเติมอีก 10 ไร่ หลังจากที่ PPS สนับสนุนการปลูกเมื่อปี 64 ที่ผ่านมา รวมพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 20 ไร่ ในป่าชุมชนบ้านใหม่ จ.เชียงราย ด้วยแนวคิดของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม “แลกพื้นที่ทำงาน ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่า” 

 

        

 

กิจกรรมปลูกและติดตามผลปลูกจากปีก่อนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนในพื้นที่ กว่า 40 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นทีม “ปลูก”และ”ป้อง”  ที่เข้มแข็งพร้อมดูแลต้นไม้ให้รอด 100% เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาระบบนิเวศ และเป็นยังแหล่งอาหารชุมชนในอนาคต การขยายพื้นที่ป่าให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่

 

        

    

 

ซึ่งเมื่อต้นไม้ทั้ง 20 ไร่เจริญเติบโตจะสามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 36,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ผู้เข้าชม  553