PRINC จัดกิจกรรมพาผู้ลงทุนเยี่ยมชม สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ณ วัดจากแดง ในโครงการ Care the Whale

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC)  หนึ่งในพันธมิตรโครงการ Care the Whale จัดกิจกรรมนำคณะผู้ลงทุนเยี่ยมชมสถานีขยะล่องหน @คุ้งบางกะเจ้า ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง วัดจากแดง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บมจ.สหพัฒนพิบูล, บมจ.โอสถสภา, และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิในเครือ PRINC   โดยผู้ลงทุนได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ กระบวนการ Upcycle และ Recycling ของขยะในประเภทต่างๆ กับ สถานีขยะล่องหน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากความร่วมมือของคนในชุมชนนำมาสู่การเปลี่ยนขยะให้ไม่ใช่ขยะ  การดูงานนี้จะร่วมกันสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมให้ทุกคนรู้วิธีการแยกขยะและจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการแสดงจุดยืนและกรอบการดำเนินการของบมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล ที่คำนึงถึง สังคมและ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

ขอบคุณภาพจาก บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) 
#carethewhale
#สถานีขยะล่องหน
#PRINC

ผู้เข้าชม  371