เยี่ยมชมการกำจัดขยะ ของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

 

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำทีมลูกบ้านโครงการ Care the whale "ขยะล่องหน" เข้าเยี่ยมชม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม วิธีการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายทั้งในรูปของก๊าซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และขยะติดเชื้อ  ด้วยการเผาทำลายอย่างถูกวิธีจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบฟอกอากาศและควบคุมมลพิษสมรรถนะสูง ซึ่งในการทำลายใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการทำลายที่ทันสมัย มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย  ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

 

 

 

#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  649