ลูกบ้านสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรร่วมประชุมโครงการ Care the whale “ ขยะล่องหน ”

โครงการ Care the whale “ ขยะล่องหน ”  พร้อมลูกบ้านสมาชิกโครงการและเครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 องค์กร ร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะในองค์กร โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของการดำเนินโครงการ สมาชิกสามารถคัดแยกขยะได้ถึง 1,369,613.94 Kg ซึ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 5,704,081.42  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้จำนวน 633,787 ต้น 

นอกจากนี้  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หนึ่งในสมาชิกลูกบ้าน นำหลักการของโครงการไปขยายผลทำให้เกิด  โครงการ “งดหลอดเต่าปลอดภัย”   ซึ่งจะช่วยลดขยะพลาสติกในทะเลที่ประเทศไทยมีปริมาณมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ โดยมี รศ.ดร.ภัทรานิษฐ์  ศรีจันทราพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นำเสนอรายละเอียดของโครงการ การประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ทุกคนตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีส่วนร่วม 

โครงการ Care the Whale ยังคงมุ่งขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่นอก ถ.รัชดาภิเษก โดยร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  โดยในโอกาสนี้ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ย่านรามคำแหง ได้แก่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)  และบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  และสมาชิกย่านรามอินทรา ได้แก่ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณปิยวรรณ ชายทวีป ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) แนะนำการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร รวมถึงโอกาสในการต่อยอดการทำงานร่วมกันกับสมาชิกและพันธมิตรในโครงการ

องค์กรที่สนใจดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะกับโครงการ Care the Whale ดูเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewhale

#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  449