'พริ้นซ์ ลำพูน' คิกออฟ ในโครงการ Care The Whale ร่วมรณรงค์แยกขยะในโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์'พริ้นซ์ ลำพูน' คิกออฟโครงการ PRINC Care The Whale โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ร่วมรณรงค์แยกขยะในโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

9 ส.ค. 65 จ.ลำพูน - ทีมจิตอาสา รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมเดินขบวนรณรงค์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ "โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน" โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง โดนรณรงค์ส่งเสริมการแยกขยะเปลี่ยนขยะให้ไม่ใช่ขยะ เพื่อเชิญชวนให้คนในองค์กรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในรพ. รู้วิธีการแยกขยะและจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการลดขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปสู่การคัดแยกและการจัดการขยะอย่างเหมาะสมต่อไป อีกทั้งเป็นการแสดงจุดยืนของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในนามบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ที่มีเป้าหมายผลักดันเป็นโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ในปี 2023 ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

#พริ้นซ์เพื่อชุมชน #พริ้นซ์ลำพูน #เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ #PRINC #PRINCCareTheWhale #SET #SETSocialimpact #CareTheWhale

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.princhealth.com/news20220810/ และ https://www.princlamphun.com/news20220810/

ผู้เข้าชม  377