ศิลปะบนกำแพงแห่งรักษ์ @ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
ศิลปะบนกำแพงแห่งรักษ์ @ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา  

    บ้านเลขที่ 139 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สมาชิกโครงการ Care the Whale ชวนลูกค้าและประชาชนในย่านรัชดาภิเษก ชมศิลปะบนกำแพงแห่งรักษ์ ด้วยการถ่ายทอดแนวคิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อปลายทางจะได้กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้ชุมชนย่านรัชดาภิเษกน่าอยู่  โดยเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึกปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการขยะ  ทำให้ขยะล่องหน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถังให้ถูกต้อง เพื่อปลายทางจะได้กำจัดขยะอย่างถูกวิธี

 แวะชมและถ่ายรูปได้ที่ กำแพงทางออกประตู 4 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

#carethewhale
#ขยะล่องหน
#TheStreet 
#ขยะกำพร้า

ผู้เข้าชม  421