เข้าร่วมอบรมการสอนวิชาการศึกษาพื้นฐาน (GE) “ผู้ประกอบการทางสังคม”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการสอนวิชาการศึกษาพื้นฐาน (GE) "ผู้ประกอบการทางสังคม"

10 พ.ย. 65  ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 พ.ย. 65 ณ ห้อง 603 ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

>>> คลิกเพื่อลงทะเบียน  <<<

ผู้เข้าชม  422