เริ่มแล้วกับ SET Social Impact GYM #1 Business Warm up ทีมโค้ช SET และ maiA ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

เริ่มแล้วกับ SET Social Impact GYM #1 Business Warm up ทีมโค้ช SET และ maiA  ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมเปิดโครงการ SET Social Impact GYM 2022 เป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Idea-to-Idone”  สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
เริ่มโปรแกรมการโค้ช ด้วยกิจกรรม GYM#1: Business Warm Up ทบทวน Value, Business Model โดยโค้ชจิตอาสา ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 27 ท่าน และ ธุรกิจเพื่อสังคมร่วมโครงการ 10 องค์กร สร้างผลลัพธ์ทางสังคม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ราย ด้านสิ่งแวดล้อม 2 ราย ด้านการเกษตร 1 ราย ด้านสุขภาพ 1 ราย และด้านผู้เปราะบาง 1 ราย  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้เข้าชม  408