Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก แปลงที่ 6 นำทีมปลูกป้อง บมจ.ศุภาลัย ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 10 ไร่

บมจ.ศุภาลัย บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งผลประกอบการ และการบริหารจัดการที่คำนึงถึงธรรมาภิบาล การเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG  มายาวนานกว่า 30 ปี และเป็น 1 ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)  

นำทีมโดย คุณไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ่มบริษัทคู่ค้า ทั้งกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด, สื่อมวลชน  ร่วมกับชาวชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ปลูกต้นไม้  2,000 ต้น  ในพื้นที่ป่าชุมชน 10 ไร่  มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

 

     

บมจ.ศุภาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่การดำเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และมีการพัฒนาธุรกิจใน จ.นครราชสีมา กว่า 8 ปี  จึงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง :Plant & Protect เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวงแห่งนี้  โดยตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 25% ภายใน 3 ปี อีกด้วย

     

กิจกรรม”ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” ร่วมกับพันธมิตร มีผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารและทีมงานกรมป่าไม้ นำโดย คุณนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และ ทีมปลูกป้องชุมชนเข้มแข็งซึ่งมีคุณชาตรี เพชรนอก เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

 

ผู้เข้าชม  463