ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติจาก 9 เวทีเสวนาในงาน "ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"
ระหว่างวัน 22 - 25 ก.ย.2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

 
 

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/นิทรรศการก้าวพอดี-2565

ผู้เข้าชม  94