พันธมิตรภาคธุรกิจ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect รับมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ งานสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

พันธมิตรภาคธุรกิจ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect  รับมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ งานสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี   
            
เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี ประจำปี 2565 (18 กันยายน 2565) สำนักจัดการป่าชุมชนและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ มีมติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรผู้สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้วยการปลูกป่าและบำรุงป่า  โดยรับมอบจากคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรภาคธุรกิจในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect ที่เข้ารับรางวัลในโอกาสสำคัญนี้  ประกอบด้วย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ maiA  บมจ. แอสเซทไวส์  บมจ. โปรแจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีผู้บริหารขององค์กรร่วมกิจกรรมและรับมอบการเชิดชูเกียรติ  ในฐานะองค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้เป็นผืนป่า ร่วมกับกรมป่าไม้ ที่ทำหน้าที่หลักของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2570)

ติดตามผลภาพบรรยากาศความสำเร็จการปลูก https://www.setsocialimpact.com/carethewild
และร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน Application : CARE THE WILD หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th 

#CARETHEWILD
#ปลูกป้องรีบปลูก
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  252