PRINC และ SET Social Impact พร้อม LEO, MTL ระดมความช่วยเหลือส่งต่อผ่านโครงการ “อาสาช่วยน้ำท่วม” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

PRINC และ SET Social Impact พร้อม LEO, MTL ระดมความช่วยเหลือส่งต่อผ่านโครงการ “อาสาช่วยน้ำท่วม” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

 

12 ต.ค. 65 จ.สมุทรปราการ - ในกิจกรรมปล่อยคาราวาน อาสาช่วยน้ำท่วม โดยบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับ SET Social Impact Platform ตลาดหลักทรัพย์ฯ, บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL พร้อมด้วยมณฑลทหารบกที่ 22 สโมสรโรตารีอุบลราชธานี และภาคเอกชนร่วมเปิดระดมสิ่งของบริจาค ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา เพื่อระดมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโครงการ "อาสาช่วยน้ำท่วม"

 

โดยมีคุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC, คุณสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO และคุณสุภาวัลย์ กรีบงการ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL พร้อมพนักงานเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมปล่อยคาราวานสิ่งของเพื่อจัดส่งไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นตัวกลางดำเนินการแพ็คถุงยังชีพและส่งมอบไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

คุณธานี กล่าวขอบคุณพันธมิตร และผู้ร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ เพื่อนำสิ่งของเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย SET Social impact Platform ตลาดหลักทรัพย์ฯ, บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน), บริษัท ราช กรุ๊ป จากัด (มหาชน), บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)โดยคุณสุรชัย  เรืองสุขศิลป์ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น 41, บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ตราช้างสามเศียร โดยคุณนันทวัน โชติวิจิตร นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 43, บริษัท ไอเอ๊กซ์แอล จำกัด, บริษัท บัวทองสมุนไพรและสปา จำกัด, ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 41, นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก, โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ยาเวชภัณฑ์ ไฟฉายและถ่าน ผ้าอนามัย ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ และถุงขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ และอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมทั้ง นมกล่องสำหรับเด็ก

และ บริษัท ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  สมาชิกใน SET Social Impact Platform ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ข้าวต้ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโครงการ

 

 

ทั้งนี้บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมพันธมิตร SET Social Impact Platform, LEO, MTL และเครือข่ายภาคเอกชน พร้อมผู้มีใจอาสาทุกท่าน ขอขอบพระคุณพลังพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมอยู่เคียงข้างผู้ประสบภัยเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

 

ผู้เข้าชม  373