Care the Wild “ปลูกป้อง” รีบปลูก แปลงที่ 8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี

Care the Wild “ปลูกป้อง”รีบปลูก แปลงที่  8  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี 

ในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 ที่ผ่านมา (ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี )  ทีมผู้บริหารพันธมิตร โครงการ Care the Wild   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  (BAY)  ตลาดหลักทรัพย์ฯ  (SET) และกรมป่าไม้ ได้แก่  คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม  ตลาดหลักทรัพย์ฯ  คุณนันทนา บุณยานันต์  ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยทีมพนักงานจิตอาสาของ BAY และพี่น้องชาวชุมชนบ้านพุตูม กว่า 80 คน  ร่วมจัดกิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นไม้ และทำฝายกักน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า 2 ตัวในพื้นที่ปลูกที่สนับสนุนโดย BAY รวม 20 ไร่  ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  ซึ่งมีคุณวรุธ ดอนหงาย  เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ

  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยึดมั่นในพันธกิจลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ ในปี 2573 (Net Zero) และลดการปล่อยคาร์บอนจากการให้บริการทางการเงินให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593  จึงสานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT” สนับสนุนการปลูกต้นไม้ต่อเนื่อง รวม 6,000 ต้น  ในจ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
“ปลูกป้อง” รีบปลูก ขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ของโครงการฯ ช่วงฤดูปลูกของปี 2565 นี้ ( ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) ได้เพิ่มผืนป่าในป่าชุมชนใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศไปแล้ว  10 แปลง รวมเนื้อที่ปลูก 312.5 ไร่  จำนวนต้นไม้ 62,500 ต้น  ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 562,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า 

  

ติดตามผลภาพบรรยากาศความสำเร็จการปลูก https://www.setsocialimpact.com/carethewild
และร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน Application : CARE THE WILD หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th 

#CARETHEWILD
#ปลูกป้องรีบปลูก
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  481