กลุ่มบริษัทเจมาร์ท (บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และบมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J)) สมาชิกรายล่าสุดของของโครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” จัดกิจกรรม Party ผี E-Waste ภายใต้ธีม Halloween

กลุ่มบริษัทเจมาร์ท (บมจ.เจ มาร์ท (JMART)   บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และบมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J))  สมาชิกรายล่าสุดของของโครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” จัดกิจกรรม Party ผี E-Waste ภายใต้ธีม Halloween

เพื่อเชิญชวนสมาชิกภายในบริษัท   และบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมรับแลกขยะ พร้อมให้ข้อมูลแนะนำการแยกขยะในแต่ละประเภทให้ถูกต้อง เป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการแยกขยะ 
 
ในงานมีกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานเพื่อดึงดูดให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น เกมส์หมุนวงล้อคำถามเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกต้อง และซุ้มแลกขยะขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อนำไปแลกของหรือส่วนลดสินค้าภายในกลุ่มบริษัท  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 

#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กลุ่มบริษัทเจมาร์ท
#JaymartGroup
#JMART
#JMT
#J

ผู้เข้าชม  375