ธุรกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธในงาน mai Forum 2022 ขยายผลต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธในงาน mai Forum 2022  ขยายผลต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคมจำนวน 9 บริษัทภายใต้เครือข่าย SET Social Impact Platform ได้ร่วมออกบูทนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ แก่ผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน ในงาน mai Forum 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565  ที่ผ่านมา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและอุดหนุนสินค้าของธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ในงานยังเกิดการเจรจาสอบถามข้อมูลเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต(Business Co-Creation) ระหว่าง บริษัทเอกชน บริษัทจดทะเบียนและธุรกิจพื่อสังคม   mai Forum 2022 นี้มีธุรกิจเพื่อสังคมที่ร่วมออกบูธจำนวน 9 บริษัท ดังได้แก่ บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการแท็กซี่แก่ผู้สูงวัย  บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ศูนย์คืนสู่สุขภาวะแก่ผู้มีประสบการณ์ตรงทางตรงด้านจิตเวช   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์ททิสท์ ฝึกทักษะงานหัตถกรรมให้แก่เด็กออทิสติก   บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรเป็นงานศิลปะ บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสินค้าชุมชน  บริษัท ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นผู้ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์ และการเษตรแม่นยำมูลค่าสูง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ดำเนินธุรกิจสร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้าน   ห้างหุ้นส่วน จำกัด มาเรียม โอเชี่ยน ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปจากชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ จำกัด ผู้ให้คำปรึกษา วางแผนและดำเนินการปลูกป่าสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ

  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลนักธุรกิจเพื่อสังคม (SE)  เพื่อเติมได้ที่  www.setsocialimpact.com/impactcreator 

#maiforum2022
#setsocialimpactplatform
#impactcreator

ผู้เข้าชม  370