“SET ร่วมกับ MBK Center ผนึกธุรกิจเพื่อสังคมในงานผ้าเปลี่ยนโลก”

 “SET ร่วมกับ MBK Center ผนึกธุรกิจเพื่อสังคมในงานผ้าเปลี่ยนโลก”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาจากฝีมือชุมชน ในงาน “ผ้าเปลี่ยนโลก” โดยผู้ร่วมงานจะพบกับสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และหัตถกรรมทอมือ จากเส้นใยธรรมชาติ ทั้งผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์และรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปงานคราฟ ภายในงานนี้มีธุรกิจเพื่อสังคมที่อยู่ใน SET Social Impact Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน อาทิ โฟล์คชาร์ม, ฮาร์ททิส, อินดี้อีโค่ พลัส และ Larinn โดย SET Social Impact Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม และเปิดกว้างในการสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ สร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน 

ท่านที่สนใจ สามารถร่วมงาน “ผ้าเปลี่ยนโลก” และสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเพื่อสังคม ได้ตั้งแต่วันที่14–16 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น G ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ผู้เข้าชม  389