ทีมงานโครงการ Care the Wild ร่วมกับทีมงานกรมป่าไม้และชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่ ต้นไม้ 2,000 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ทีมงานโครงการ Care the Wild  ร่วมกับทีมงานกรมป่าไม้และชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกป่าจำนวน 10 ไร่  ต้นไม้ 2,000 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นับเป็นแปลงปลูกแรกของโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนจาก องค์กรภาคตลาดทุน ประกอบด้วย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  สำนักหักบัญชี ชมรม Custodian ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สนับสนุนงบประมาณ รวม 400,000 บาท นับเป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการฯ ด้วยพื้นที่ปลูกนี้แห้งแล้งมาก (อยู่ในพื้นที่เงาฝน) ดินคุณภาพไม่ดีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานานก่อนทวงคืนเป็นป่าชุมชน ในอดีตชุมชนพยามปลูกต้นไม้หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ จาก  Concept โครงการ ทำให้ชุมชนมีงบประมาณดูแลจัดการรวมถึงคณะกรรมการป่าชุมชน และชาวบ้านร่วมกันวางแผนระบบน้ำ ติดตั้งท่อน้ำหยดตลอดพื้นที่การปลูกทำให้ต้นไม้รอดตายและเติบโต เป็นต้นแบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

โดยนับจากวันเริ่มปลูก 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 3 ปี  ต้นไม้ทั้ง 2,000, ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ รอดตายกว่า 95 % มีอัตราการเจริญเติบโต วัดจากความสูงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทั้งแปลงกว่า 4 เมตร และ ในต้นไม้บางประเภท สูงกว่า 6.5 เมตร และวงรอบเติบโตประมาณ 15 cm. ด้วยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ ร่วมดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง โดยตลอด 3 ปีไม่เคยเกิดไฟป่า ทั้งนี้ ชุมชนจะดูแลต่อเนื่องตลอด 6 ปี ตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่มุ่งปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าอย่างแท้จริง

 

____________________
ติดตามผลภาพบรรยากาศความสำเร็จการปลูก https://www.setsocialimpact.com/carethewild
และร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามตามหลักธรรมาภิบาล ผ่าน Application : CARE THE WILD หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th 

#CARETHEWILD#ปลูกป้องรีบปลูก
#ปลูกป้อง#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  32