โครงการ SET After GYM ภายใต้ SET Social Impact Platform มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

โครงการ SET After GYM ภายใต้ SET Social Impact Platform มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ SET After Gym ได้ร่วมกับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ต่อยอดพัฒนาทักษะฝึกฝนอาชีพให้กับผู้ป่วยจิตเวช ใน “โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ของ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการฝึกทักษะคนพิการทางจิตสังคมให้มีอาชีพและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปีนี้โครงการ Living Together มีแผนฝึกอาชีพด้านการทำเครื่องดื่มให้กับคนพิการประเภทที่4

จึงได้จัด train the trainer แก่คณะกรรมการ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  ถึงวิธีการทำเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ  ณ ร้าน “Café Amazon for Chance (คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ณ สาขา The Offices at Central World ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566

โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการฝึกงานและการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาคเอกชน สนใจมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกับการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคม สามารถติดต่อได้ที่ SET Social Impact ทางกล่องสีเหลืองด้านล่าง หรือ ติตต่อไปที่ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทร 088 643 2000

ผู้เข้าชม  251