แสดงความยินดี กับคุณสมหวัง แสงวันเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้านและประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาหวาย

พี่”ปลูกป้อง” จากโครงการ Care the Wild  ขอแสดงความยินดี กับคุณสมหวัง แสงวันเพ็ญ
ผู้ใหญ่บ้านและประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

ผู้นำทีม “ปลูกป้อง”  ดูแลพื้นที่ปลูกรวม 95.5 ไร่ ของป่าชุมชนบ้านนาหวาย หนึ่งในพื้นที่ปลูกของโครงการฯ  ซึ่งได้รับรางวัลตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ของจ.น่าน  จากการพิจารณาคัดเลือกและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

   

ซึ่งผลงานสำคัญของผู้ใหญ่สมหวังที่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในฐานะผู้นำชุมชนที่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงวิถีชีวิต คนอยู่กับน้ำ สร้างอาชีพรายได้จากการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน  ผ่านโครงการ Care the Wild แพลตฟอร์มระดมทุน เพิ่มการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพื่อลดโลกร้อน 

   

ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประชาคมโลก ที่มีโจทย์หลักร่วมกันด้วยเป้าหมายที่จะไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 7  ปีข้างหน้า ซึ่งภาคป่าไม้มีความสำคัญที่จะแก้ปัญหาของต้นทางและยั่งยืน 

ผู้เข้าชม  340