SET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2 ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

SET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2 ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มผู้มีประสบการตรงทางจิตเวชมีทักษะอาชีพและรายได้
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม โดยได้มีการสอนการทำอาหารให้กับ Job Coach ของ Living เพื่อนำไปฝึกสอนต่อ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจอม ภาษิตปรัชญา เชพมืออาชีพและเป็นเจ้าของร้านอาหาร Home Ground BKK เป็นผู้ฝึกสอน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ คุณวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในฐานะผู้จัดหาเครือข่ายและพันธมิตรที่มาช่วยฝึกสอนอาหารและเครื่องดื่ม คุณเอมอร เรืองจรุงพงศ์ กรรมการ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด (Seagull) ในฐานะผู้อุปการะสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวแก่ Living นอกจากนี้ บริษัท ซินโนวา จำกัด จะร่วมฝึกสอนการทำเครื่องดื่มให้กับ Living ในครั้งต่อไป โดย โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิตมีแผนเริ่มดำเนินการฝึกสอนสร้างอาชีพกลุ่มผู้มีประสบการตรง ทางจิตเวช ในเดือน มี.ค.66 เป็นต้นไป
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการฝึกงานและการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาคเอกชน สนใจมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกับการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคม สามารถติดต่อได้ที่ SET Social Impact ทางกล่องสีเหลืองด้านล่าง หรือ ติตด่อไปที่ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทร 088 643 2000
'
ผู้เข้าชม  541