เริ่มต้นปีกันอย่างเข้มแข็งกับสมาชิกลูกบ้านในโครงการ Care the whale “ขยะล่องหน” พร้อมพันธมิตรกว่า 25 องค์กรเข้าร่วมประชุม

เริ่มต้นปีกันอย่างเข้มแข็งกับสมาชิกลูกบ้านในโครงการ Care the whale “ขยะล่องหน” พร้อมพันธมิตรกว่า 25 องค์กรเข้าร่วมประชุม และได้เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ 22 องค์กร โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

 

 

และในปี 2022 การดำเนินงานสมาชิกสามารถคัดแยกขยะได้ถึง 5,334,373.20 กิโลกรัม ซึ่งลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 16,258,542.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้จำนวน 1,806,505 ต้น สมาชิกลูกบ้าน Care the Whale ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในองค์กร รวมถึงโอกาสในการต่อยอดการทำงานร่วมกันกับสมาชิกและพันธมิตรในโครงการ
 
องค์กรที่สนใจดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะกับโครงการ Care the Whale ดูเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewhale

 

 

 

 

#carethewhale
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
ผู้เข้าชม  401